top of page
IMG_2583_edited.jpg

Undervisning

"Julie er først og fremmest et inspirerende og levende menneske med et smittende engagement. Hun er en meget dygtig formidler, og hun har formået at fange de studerendes interesse i så høj grad, at der altid har været flere, som har haft behov for at tale med hende også efter undervisningen. Gennem hendes undervisning har hun bidraget med nye og meget vigtige perspektiver på et område, som ikke hidtil har været særligt godt belyst. 

Julie formidler ærligt og direkte – og dette sætter de studerende meget stor pris på! Jeg giver Julie mine allerbedste anbefalinger"

- Anita Schou Hedegaard, Lektor på Pædagoguddannelsen ved VIA University College

Min undervisning

Jeg er formidler helt ind i mit hjerte, og jeg sætter en stor ære i at formidle viden, praksis- og livsfortællinger med stor indlevelse og høj faglighed. Som formidler er jeg autentisk, nærværende, vedkommende og min levering er til alle tider krydret med et pift af humor og varme.

Jeg tilbyder flere forskellige typer af foredrag til forskellige typer af arrangementer. Både virksomheder, organisationer, institutioner og private arrangører kan bestille et foredrag. Send mig en besked med dine eller jeres ønsker, og så strikker jeg det perfekte foredrag sammen til netop jer.

Jeg har flere års erfaring med undervisning og formidling af fagligt indhold, som relaterer sig til seksualitet, psykologi & pædagogik. Jeg tilbyder således tilrettelæggelse og udførelse af undervisning indenfor flere forskellige emner, som relaterer sig til seksualitet, parforhold, psykologi og pædagogik.

Erfaring

VIA University College, Den sociale diplomuddannelse: Jeg er adjunkt på den sociale diplomuddannelse til seksualvejleder, hvor vi arbejder med afsæt i et bio-psyko-socialt vidensperspektiv. Med afsæt i mine empiriske studier og akademiske baggrund, bidrager jeg blandt andet til metodeudvikling, formidling samt seksualvejledning i praksis.

TUBA: Jeg har udarbejdet og udført oplæg til Tuba's regionsmøder, hvor jeg har holdt oplæg om det terapeutiske arbejde med sårbare unges seksuelle trivsel for psykologer og psykoterapeuter. På baggrund af mit faglige bidrag til regionsmøderne, har jeg afviklet oplæg til Tubas drop-in møder for de unge, hvor temaet 'sårbarhed og seksualitet' var omdrejningspunktet.

Landsforeningen for voldsramte kvinder & børn: Jeg har holdt oplæg om tilknytning ved en workshop arrangeret af foreningen. Her underviste jeg deltagerne i tilknytningsteori og relationsdannelse.

Pædagoguddannelsen, VIA University College: Jeg fungerer som gæsteforelæser på pædagoguddannelsen ved VIA University college, hvor jeg holder oplæg om det socialpædagogiske arbejde med udsatte borgeres seksualitet. 

Joan Ørting Aps: Jeg har undervist kommende sexologer og parterapeuter på Joan Ørtings uddannelser i København og Odense. Her underviste jeg i emner indenfor udviklingspsykologi og seksualitet med afsæt i et bio-psyko-socialt perspektiv.

Telefon

+45 28349808

Email 

Følg mig

  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page