top of page

Rådgivning
og vejledning

JulieH_Preview_027_edited.jpg

Jeg hjælper pædagoger, lærere og terapeuter med at føle sig fagligt klædt på, sådan at de kan arbejde med spørgsmål om sex og seksualitet i deres praksis. Dette ved at jeg giver dem redskaberne til, hvordan de kan møde mennesket i dets seksualitet, uden at de overskrider professionelle og private grænser. 

Jeg er uddannet sexolog og cand.pæd. i pædagogisk antropologi fra DPU ved Aarhus Universitet, samtidig er jeg underviser på den sociale diplomuddannelse til seksualvejleder ved VIA University College, hvor jeg arbejder med problematikker i relation til seksualitet og velfærd og med afsæt i flere forskellige faggrupper. Jeg er specialiseret i at kunne analysere komplekse individuelle, sociale, organisatoriske og institutionelle problemstillinger. 

I min optik er seksualiteten en essentiel og væsentlig del af det at være til som menneske. Hertil tror jeg på, at den seksuelle trivsel hos mennesker har en massiv betydning for deres oplevelse af trivsel i hverdagen og i livet generelt. Det er på baggrund af denne overbevisning samt min forskningsmæssige og praksisnære erfaring, at jeg rådgiver og vejleder fagprofessionelle som arbejder med at understøtte og øge menneskers trivsel. Således bidrager jeg til, at fagprofessionelle i højere grad kommer til at føle sig rustet til at kunne favne de udfordringer og spørgsmål, som knytter sig til den seksuelle trivsel, når de opstår i den hverdagslige praksis.


Med afsæt i en analytisk, empatisk og praksisnær tilgang, tilrettelægger og tilpasser jeg mine konsulentydelser sådan, at det bringer mest muligt værdi til netop din/jeres organisation. 

Jeg har specialiseret mig i institutionslogikker, omgangsformer/normer og disses indvirkning på det pædagogiske arbejde med mennesker. Hertil har jeg et skærpet blik for de problematikker der knytter sig til seksualitet, seksuelle praksisformer, køn og identitet. Mit valg af specialisering er motiveret af min tid som fagprofessionel og forsker i socialpædagogisk praksis, hvor jeg har erfaret, at brugernes individuelle og relationelle problematikker vedrørende sex og seksualitet kan kulminerer med fagpersonernes faglige, personlige og private grænser.

 

Jeg er således den oplagte konsulent til jeres institution/organisation, såfremt I ønsker at modtage agil rådgivning og uddannelse med henblik på at kunne optimere, udvikle og skærpe jeres pædagogiske indsats med at øge den seksuelle trivsel hos jeres målgruppe.

Hvorfor er samtaler om sex vigtige at implementere i praksis?

”Ligesom den seksuelle trivsel kan påvirkes af den generelle sundhed og trivsel, kan den seksuelle trivsel også påvirke den generelle sundhed. Nyere forskning tyder på, at seksualiteten kan påvirke trivsel og mestrings- færdigheder i en positiv retning gennem øget livsmod og flere ressourcer. Det omvendte kan sandsynligvis også være tilfældet, således at seksuel mistrivsel kan føre til ringere mental og fysisk sundhed, nedsætte mestringspotentialet overfor belastninger og endda føre til forværring af en eksisterende fysisk eller psykisk lidelse.”

 

(Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om seksuel sundhed. 2018;7)

Mine ydelser

 • Kollektiv og/eller individuel rådgivning, vejledning & sparring, på specifikke udfordringer i praksis.

 • Kompetenceudvikling for medarbejdere.

 • Undervisning/efteruddannelse.

 • Foredrag & workshops.

 • Problemudredning - kvalitativ dataindsamling & analyse. 

Jeg har bidraget med rådgivning/undervisning hos:

 • VIA University college, den sociale diplomuddannelse til seksualvejleder. 

 • Som TV ekspert i et datingprogram.

 • Tuba Danmark, der er en organisation, som tilbyder terapi til unge som er vokset op i familier med misbrug.

 • Landsforeningen for voldsramte kvinder & børn

 • Døgninstitution for anbragte unge, med psykiatrinære vanskeligheder.

 • Pædagoguddannelsen ved VIA University college, campus c. 

Feedback

Marie Andersen, Psykolog i TUBA

Tak for et interessant og inspirerende oplæg. Det var yderst brugbart ift. mit terapeutiske arbejde med sårbare unge i TUBA. Julie er en dygtig formidler, der står stærkt i sin faglighed og på relevant vis inddrager egen erfaring

Solveig Outsen, Psykolog i TUBA

Julies oplæg var virkelig vedkommende og troværdigt. Hun fortæller med både en tydelig faglig viden og en personlig autenticitet. 

Hun kan på den måde tale om et tabubelagt emne uden at det bliver akavet eller noget, man som tilhører må ligge en ironisk distance til (fx kom der ingen jokes fra os tilhørere). 

Oplægget ville både være relevant for fagpersoner og for de unge, hun fortæller om.

Har i brug for rådgivning vedr. en problemstilling?

Så send mig en besked, hvor I beskriver jeres udfordring, samt hvad I ønsker hjælp til. Så finder vi i fællesskab ud af, hvordan jeg bedst muligt kan hjælpe jer.

bottom of page